Podobne

Cytat


Dla człowieka nie tylko świat otaczający jest zagadką; jest on nią sam dla siebie. I z obu tajemnic bardziej dręczącą wydaje się ta druga. Antoni Kępiński (1918-1972)
I wahadło idzie z czasem. Stanisław Jerzy Lec
Ile głów ludzi, tyle zdań. Terencjusz
I dusza musi być czasem na diecie. Stanisław Jerzy Lec
Da mihi factum, dabo tibi ius - udowodnij fakt, a ja ci wskażę prawo.